حرفهای لحظه های دلتنگی

 


این آهنگ رو دوست دارم و مدتها بود که بدنبال معنای شعرش بودم و امشب بالاخره پیداش کردم، ویدئوی زیبایی داره


نام ترانه: انا حنیت             خواننده: ماجد المهندس                    آلبوم: اغانی منفردهانا حنیت انا انذلیت
ارجعلی اتوسل حیبیبی بیک
انا مشتاک یکفی فراک
کلشی بیه یسالنی حبیبی علیک


مشتاقم و فروتن
سوی من بازگرد عزیز دلم
دوری بسه، دلتنگتم
همه درونم از تو سراغ میگیره

************

عیونی تشتهی تشوفک
واذوب بلمسة جفوفک
حبیبی من البعد صدک
انا ملیت
تعاحضنی دفینی
وعوض عمری وسنینی
اموت من الحزن بعدک
اذا ماجیت

چشمام دیدنتو آرزو میکنه
و با یه لمس میسوزنم
از همون فاصله دور باورم کن عشق من
خستم
منو تو آغوش بگیر و گرمم کن
حال و روز و زندگیمو عوض کن
بعد از تو از ناراحتی میمیرم
اگه نیای

**************

من غبت عنی
وانا صدقنی
مرایة مکسورة وجرح یعکس جرح
من ضعت منی کلعبنی
مااحس انی على قید الفرح

از وقتی رفتی
باورم شد که آینه هام شکسته و زخم از زخمهام پدید میاد
از وقتی از دستت دادم دلم خستم کرده
دیگه هرگز شادی رو تجربه نکردم

***************

عیونی تشتهی تشوفک
واذوب بلمسة جفوفک
حبیبی من البعد صدک
انا ملیت
تعاحضنی دفینی
وعوض عمری وسنینی
اموت من الحزن بعدک
اذا ماجیت


چشمام دیدنتو آرزو میکنه
و با یه لمس میسوزنم
از همون فاصله دور باورم کن عشق من
خستم
منو تو آغوش بگیر و گرمم کن
حال و روز و زندگیمو عوض کن
بعد از تو از ناراحتی میمیرم
اگه نیای

 

نوشته شده در چهارشنبه 16 بهمن 1392ساعت 23:58 توسط آمیتریس نظرات (0)


Design By : Pichak